TOC analysers en standaarden

Online Analyzer TOC 500 RL

Deze online analyzer, met een lineair meetbereik van 3 tot 2000 ppb C, maakt gebruik van nagenoeg hetzelfde analyseprincipe als de Sievers 900 series, maar zonder reagens. (RL = Reagent Less)

Aangezien de gebruikte analysemethode voor TOC en geleidbaarheid in overeenstemming is met de vereisten binnen USP, EP en JP16, is deze online analyzer uitermate geschikt voor de online/real time vrijgave van farmaceutische waters (WFI / PW) en condensaat tot 95 graden Celsius.

Voor wat betreft de monstername/ingave van kalibratiestandaarden/system suitability standaarden kan gekozen worden voor een vereenvoudigde sample inlet (base model), de standaard IOS (met overloopvaatje en mogelijkheid voor losse vials) of de super-IOS, waarbij alle gegevens (serienummer, vervaldatum etc) van de gebruikte standaarden automatisch worden ingelezen en opgenomen in het analyserapport.

Deze analyser beschikt standaard over o.a. RS 232, 4-20 mA, Ethernet (Modbus) en meerdere instelbare alarmuitgangen.

Analyseparameters zijn TOC, TC, IC en geleidbaarheid. 

ISO 9001

PMT Benelux NV/SAHaachtsesteenweg 378 bus 01 | 1910 KAMPENHOUT | BELGIE | Tel +32 (0)16 65 92 92 | Fax +32 (0)16 65 22 05 | e-mail info(at)pmtbenelux.com