Reiniging en Desinfectie

Cage2Wash®

Cage2Wash® producten zijn speciaal ontworpen voor gebruik op kritische onderdelen van dierenfaciliteiten. In deze locaties is het gebruik van de gepaste reiniger voor het verwijderen van de verschillende dierenproducten heel kritisch. Bij het gebruik van een reinigingsproduct in deze locaties is het belangrijk er zich van te gewissen dat het product wel degelijk de te reinigen residus kan reinigen. Deze residus kunnen van verschillende aard zijn, en zijn terug te vinden onder vorm van urine, aanslag, dierlijke vetten, oliën, organische en andere diergerelateerde producten zoals geformuleerde dierenmedicatieresidus. Deze residus moeten op effectieve wijze verwijderd worden door een geheel van toepassingsmogelijkheden zoals afspoeling, hoge druk spray, circulatie en immersie. Het verwijderen van vorige product residus en/of dierproducten zal de integriteit van een nieuw productielot en dierenpopulatie die de kooien worden geplaatst beschermen.


Cage2Wash producten hebben ook de eigenschap om geheel van oppervlakken te kunnen worden afgespoeld, om ook zelf op die manier de integriteit van een nieuw lot te kunnen gaan aantasten. Deze bekommernissen zijn essentiële overwegingen voor dierenonderzoekslaboratoria en de huisvesting die hiermee gepaard gaat.
Cage2Wash producten zijn ontworpen om een multitude aan product residus te kunnen verwijderen. Al deze producten worden gemaakt onder de hoogste GMP kwaliteitseisen. Gebruikersverdunningen liggen tussen de 0.2 tot 5% afhangend van de hoeveelheid te reinigen residu. Elk product wordt verscheept met een complete lotdocumentatie die er voor zorgt dat de traceerbaarheid gewaarborgd blijft.

ISO 9001

PMT Benelux NV/SAHaachtsesteenweg 378 bus 01 | 1910 KAMPENHOUT | BELGIE | Tel +32 (0)16 65 92 92 | Fax +32 (0)16 65 22 05 | e-mail info(at)pmtbenelux.com