Microbiële Monitoring

De SMA MicroPortable® Air Samplers

De SMA MicroPortable® Air Samplers worden gebruikt voor een automatische microbiële luchtbemonstering. Deze microbiële air samplers zijn voorzien van een sterke batterij die zorgt voor een lange autonomie (8u) van het toestel.

Het toestel werkt op 2 verschillende debieten van 1 CFM (28.3 LPM) of aan 5 CFM (141 LPM) en laat dus toe om 1 m³ lucht, ofwel 1000 liter (GMP GRADE A) te bemonsteren op ongeveer 7 minuten.

Dit toestel werkt met standaard petriplaten van 9 cm diameter (10 cm bovendiameter).

De meetsnelheid kan worden ingesteld in LPM (liter per minuut) of in CFM (kubieke voet per minuut). Ook zijn 2 meetvolumes (bvb. Volume 1 = 1000 liter en Volume 2 = 500 liter) mogelijk.

Bij de ingebruikname van het toestel volstaat het om de meetsnelheid (1 CFMof 5 CFM) en het vooraf geprogrammeerde volume (volume 1 of volume 2) te kiezen en vervolgens op de start knop te drukken.

Op het einde van de bemonstering geeft het toestel een krachtig beepsignaal waardoor de operator weet dat het toestel klaar is met bemonsteren.

ISO 9001

PMT Benelux NV/SAHaachtsesteenweg 378 bus 01 | 1910 KAMPENHOUT | BELGIE | Tel +32 (0)16 65 92 92 | Fax +32 (0)16 65 22 05 | e-mail info(at)pmtbenelux.com