Microbiële Monitoring

Conventionele methoden voor het nemen van microbiële luchtmonsters

De ISO 14698 normering citeert 2 methoden voor luchtbemonstering: de passieve luchtbemonstering (sedimentatieplaten) en de actieve luchtbemonstering (microbiële airsamplers, met gebruik van petriplaten).

Met behulp van actieve air samplers gaat men een precies een aantal liters of kubieke meters lucht kunnen bemonsteren. Op die manier krijgt men een idee van de microbiële contaminatie die in deze lucht aanwezig is.

De lucht wordt door een atriumdeksel aangezogen, de gaatjes in dit atriumdeksel laten de lucht binnendringen in het atrium van het toestel en laten de eventueel aanwezige contaminatie landen op het cultuurmedium van de petriplaat. Dit cultuurmedium wordt in een broedstoof gebracht zodat de eventueel aanwezige microbiële contaminatie zich optimaal kan ontwikkelen. Op die manier kan men een telling uitvoeren van de kolonievormende eenheden (CFU).

De slit-to-agar variant van dit systeem maakt gebruik van een roterende sleuf waarbij de binnendringende lucht een traject moet volgen dat verschuift in verloop van tijd. Bij terugvinden van een contaminatie op de petrischaal kan men het tijdstip van contaminatie achterhalen.

Alternatieve methoden voor real time microbiële monitoring

Impactie samplers zijn de referentie in de farmaceutische industrie. Deze methode heeft wel als nadeel dat de resultaten pas na een bepaalde incubatieperiode van +/- 5-7 dagen beschikbaar zijn en dat het ook enkel de cultiveerbare micro-organismen zullen zijn die zich hierop ontwikkelen.

Soms is het echter interessant om meteen actie te kunnen ondernemen als een microbiële contaminatie heeft plaatsgevonden.

Dit wordt mogelijk gemaakt door de huidig beschikbare methoden gebaseerd op de detectie van fluorescentie (Biotrak & Biovigilant).

ISO 9001

PMT Benelux NV/SAHaachtsesteenweg 378 bus 01 | 1910 KAMPENHOUT | BELGIE | Tel +32 (0)16 65 92 92 | Fax +32 (0)16 65 22 05 | e-mail info(at)pmtbenelux.com