Missie

PMT Benelux is een verkoopsgerichte organisatie die de verkoop en de dienst na verkoop verzorgt voor wetenschappelijke meetinstrumenten.


PMT Benelux wil het volgende betekenen voor haar belanghebbenden (stakeholders) :

  

Klanten

Zij kunnen rekenen op efficiënte en professionele dienstverlening en producten zodanig dat de samenwerking met PMT Benelux toegevoegde waarde creëert en PMT Benelux hun preferred supplier wordt. De klant blijft nr één voor PMT Benelux.

 

Leveranciers

Zij kunnen rekenen op een gedreven en gemotiveerde partner die hun producten verdeelt, onderhoudt en kalibreert en dit conform de meest veeleisende professionele standaarden.

 

Personeel     

Zij kunnen rekenen op een eigentijdse werkomgeving, waar belang wordt gehecht aan veiligheid en welzijn, met uitdagingen en voortdurende technologische vernieuwingen zodat zij hun professionele ambitie kunnen waarmaken in een omgeving waar zij zich kunnen ontplooien door hun talenten, competenties en vaardigheden te gebruiken en dit in een horizontale en flexibele structuur.

 

Aandeelhouders   

Zij kunnen erop rekenen dat PMT Benelux evolueert naar een erkende en knowledgeable (geïnformeerde) gesprekspartner in het bedrijfsleven.

 

Banken

Zij kunnen erop rekenen dat PMT Benelux zich gedraagt als een verantwoordelijke organisatie die in alle transparantie et vertrouwen met hen samenwerkt.  

Beleidsverklaring

Onze visie en missie indachtig heeft PMT Benelux, zowel voor ISO9001 versie 2015 en voor VGM als doelstelling :

·         diensten te leveren conform internationale standaarden

·         tijdige en accurate kalibratiediensten te leveren aan al onze klanten en dit volgens hun eisen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving

·         de kennis en vaardigheden van de medewerkers te verbeteren

·         de efficiëntie en de doeltreffendheid van haar diensten te verbeteren

·         streven naar een continuë verbetering op gebied van kwaliteit en VGM

·         voorkomen van persoonlijke letsels in de werkomgeving

·         voorkomen van materiële- en milieuschade

 

en dit met de uitdrukkelijke bedoeling de klantentevredenheid te optimaliseren.

 

Hiervoor heeft PMT Benelux een kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem opgezet en ingevoerd en de directie engageert zich om de doeltreffendheid hiervan continu te verbeteren.

 

Alle medewerkers van PMT Benelux zullen alle procedures, instructies, methoden die voor hun functie(s) van toepassing zijn, hanteren.

Om hiervoor te zorgen, zal passende opleiding en training worden gegeven. De training zal minimaal de volgende elementen behandelen:

·         de algemene documentatie van het kwaliteitsmanagmentsysteem

·         kwaliteitsgerelateerde beleidslijnen (policies/bedrijfspolitiek),

·         procedures, instructies, methoden die voor hun functie(s) van toepassing zijn.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de medewerkers om deze kwaliteits- en veiligheidspolitiek te volgen. Het is de verantwoordelijkheid van de General Manager om ervoor te zorgen dat het kwaliteits- en veiligheidsbeleid effectief is en de behoeften van de werkomgeving indekt.ISO 9001

PMT Benelux NV/SAHaachtsesteenweg 378 bus 01 | 1910 KAMPENHOUT | BELGIE | Tel +32 (0)16 65 92 92 | Fax +32 (0)16 65 22 05 | e-mail info(at)pmtbenelux.com