Voedingsmiddelenindustrie

Actueel wordt er reeds gebruik gemaakt van deeltjestellers binnen de voedingsmiddelenindustrie. 

Vooral in de melkindustrie wordt er gekeken naar stofdeeltjes om de contaminatie te beheersen. Zo is het belangrijk om het aantal deeltjes te beperken bij de productie en verpakking van kazen of het afvullen van melk. 

Met behulp van vaste of mobiele deeltjestellers kan hierdoor het aantal deeltjes gemonitord worden zodat men een idee krijgt van de stofdeeltjescontaminatie gedurende het hele productieproces. Meestal wordt hier gebruik gemaakt van specifieke programma's die het mogelijk maken om de deeltjesconcentraties weer te geven op een computerscherm. Op die manier kan er door middel van overschrijdingen van alert- en alarmniveaus correctieve acties ondernomen worden zodat de kwaliteit van de productie wordt bewaard.  

Op dezelfde manier kan men ook punctuele metingen uitvoeren met draagbare deeltjestellers. Dit maakt het mogelijk om een Root Cause Analysis uit te voeren, zodat men de bron van de contaminatie kan terugvinden.

Ook wordt het mogelijk om na te gaan of het stofdeeltjesniveau nog steeds beantwoordt aan de ISO-norm.  

Klik op onderstaande instrumenten of neem contact op met PMT Benelux voor meer informatie.

ISO 9001

PMT Benelux NV/SAHaachtsesteenweg 378 bus 01 | 1910 KAMPENHOUT | BELGIE | Tel +32 (0)16 65 92 92 | Fax +32 (0)16 65 22 05 | e-mail info(at)pmtbenelux.com